HISTAMINOVÁ INTOLERANCE |HIT|

10.10.2020

Trápí tě něco z výčtu HIT symptomů?

S narůstajícím počtem chybně stanovených diagnóz se světem šíří neuvěřitelné fámy. 

Zapoj, prosím svůj zdravý selský rozum a kritické myšlení. Nelze vše výše uvedené hodit na HIT!

Trvej na odhalení a diagnostikování skutečné příčiny té tvé histaminové intolerance.

Zaměř svou pozornost na psychosomatiku, práci se stresem a všímej si také dalších vlivů.

Pokud byla nízká hladino DAO hlavní důvod, proč ti lékař diagnostikoval a přilepil nálepku HIT | histaminová intolerance| zpozorni! Diaminooxidáza |DAO | = ukazatel, pomocí kterého můžeme pouze odhadovat histaminovou intoleranci (nesoulad mezi množstvím histaminu a jeho degradací enzymem DAO). 

Nízká hladina DAO je obyčejný laboratorní ukazatel, který může upozornit na fakt, že je narušena rovnováha tenkého střeva, které v čase (době laboratorního testu) nefunguje jak má, ale co je tou tvou primární příčinou nízké hladiny DAO? To je nyní tvým úkolem zjistit. Možná v tom mají prsty jiné nemoci, tvůj životní styl, chemická zátěž, psychosomatika? Co si o tom myslíš?

Spolupracuj s odborníky, zaveď si potravinový deník s přesným zápisem potravin, časů, pocitů a případnými reakcemi. Zhodnocení dopadu dietní zátěže na organismus nesmí být nikdy ponecháno na laickém posudku. Buď vždy a za každých okolností opatrná a pod lékařským dohledem. Zvolené postupy konzultuj s odborníkem.

HISTAMINOVÁ INTOLERANCE JE STAV DEFINOVANÝ DEFICITEM ENZYMU, KTERÝ ODBOURÁVÁ HISTAMIN | Jinak: Histaminová intolerance je důsledkem nepoměru mezi přísunem a odbouráváním histaminu v těle.

Cesta přísunu histaminu do jednotlivých tělních prostorů může být interní, kdy je histamin uvolňován buňkami těla (organismus si ho sám syntetizuje a skladuje). Nebo externí, kdy je histamin dodáván do těla potravou.

V HLAVNÍ ROLI ENZYM DAO | Diaminooxidáza je klíčový enzym, který odbourává histamin.

Hromadění histaminu je způsobeno nedostatečnou aktivitou nebo sníženou koncentrací enzymu diaminooxidázy (DAO). Je produkován přednostně v buňkách trávicího traktu. Bývá snížen u lidí s poškozením střevní sliznice, při narušeném mikrobiomu. V nemocném či nějak narušeném střevě se enzym DAO nemá kde a jak uchytit. V takovém prostředí se vyskytuje spojitost s obranyschopností a žírnými buňkami (problém se žírnými buňkami = problém s histaminem).

Nepleť si pojmy s dojmy. Jak bylo řečeno v úvodu DAO není samostatně vhodný marker k určení skutečné histaminové intolerance. Snížená produkce enzymu DAO může být pouze přechodná, ale mění se i v čase. Často se střídá dobrá tolerance s obdobím výrazného zhoršení.

HDU představuje aktivitu enzymu diaminooxidáza (DAO). Zkratka je z anglického histamine degrading unit = histamin degradující jednotky. 

NESPOKOJ SE S "HIT" NÁLEPKOU, DIAGNÓZOU ČI SYMPTOMEM

Přestože na poli klasické medicíny je stále rovnice o mnoha neznámých, jsem osobně přesvědčena, že člověk dokáže téměř každý problém překonat (případně příznaky/symptomy výrazně eliminovat). NEJLEPŠÍ MEDICÍNA JE, NAUČIT LIDI, JAK JI NIKDY NEPOTŘEBOVAT!

DIAGNOSTIKA HISTAMINOVÉ INTOLERANCE

Pro správnou diagnostiku musí lékař vědět vše o tvých potížích. Účinným řešením je dělat si o symptomech záznamy (frekvence, intenzita, psychika). To může výrazně přispět k identifikaci a odhalení možného spouštěče. POZOR, ojedinělé nebo různě kombinované projevy organismu nemusí vůbec ještě znamenat histaminovou intoleranci. Většina příznaků je způsobena řadou pochodů v těle či patologických stavů, které musejí být nejprve VYLOUČENY. Pokud se ti nechtějí číst zahraniční studie, věnovala jsem se diagnostice HIT podrobněji zde.

Pokud neznáš příčinu a současně i vztahy a souvislosti mezi kvalitou tvého stravování a zdravotními pochody, je jakákoli slepě aplikovaná snaha o nápravu ruskou ruletou. Nastává situace, kdy se buď "trefíš" a klapne to, a nebo se naopak tvé problémy ještě více prohloubí.

Pokud nemáš hlubší znalosti a praktické zkušenosti, vyhledej pomoc! Přidat se můžeš do mé uzavřené skupiny zde.  

S vyslovenou diagnózou se lidem kompletně zhroutí svět a pohled na život. Nastává období mnoha otázek. Pokud byly i tvé potíže označeny nějakou nálepkou a třeba i HIT, která v tobě probouzí zoufalství, mohu tě uklidnit, není to pravá příčina utrpení. 

Teprve tehdy, když se dozvíš důvod, proč se necítíš dobře (ne pouhý název/nálepka/diagnóza) začíná proces léčení..

S pochopením přijdou člověku nové informace, které pomohou, nasměrují a často i vyřeší letitý problém.

INTOLERANCE | opakem je TOLEROVAT

Tj. něco strávit, nechat to projít bez odporu. 

Jakou roli ve tvém životě hraje psychosomatika?

Nemocná jsem byla jen do chvíle, kdy jsem přestala bojovat. Pochopila jsem a vše přijala. 

Vždyť tak je to v pořádku, nemohla jsem být zdravá. Jak můžu chtít po svém organismu, aby správně fungoval, když mu nedám vše, co pro své fungování potřebuje. Nikdo takovou zátěž nemůže dlouho vydržet. Změna musí nastat okamžitě v celém životě. 

"HIT NÁLEPKA" JAKO ODPOVĚĎ

Názvy diagnóz pro mě osobně nemají žádnou velkou váhu. CO TI ŘÍKÁ POJEM HISTAMINOVÁ INTOLERANCE? 

TO, ŽE SI NĚKDO VŠIML, ŽE MÁŠ ZVÝŠENOU KONCENTRACI DAO (DIAMINOOXIDÁZA) V SÉRU V PLAZMĚ JEŠTĚ SAMOTNOU HISTAMINOVOU INTOLERANCI NEMŮŽE POTVRDIT.

Čím více pozornosti nemoci věnuješ, tím méně jsi ochotná zachovat si odstup a přemýšlet o nejdůležitějších faktech problému. PRACUJ SYSTEMATICKY NA URČENÍ SKUTEČNÉ PŘÍČINY TVÝCH PROBLÉMŮ.

"HISTAMIN NENÍ TVŮJ NEPŘÍTEL"

Histamin patří mezi organické dusíkaté látky, tzv. biogenní aminy.

HISTAMIN JE DOBRÝ

Histamin je látka, která se nachází ve všech živých organismech. Nachází se tedy přirozeně i ve tvém těle. 

Nacházíme-li histamin v živých organismech - je logické, že je součástí tvé potravy. Histamin je dodaný potravinami a nápoji do trávicího traktu.

DAO

DAO = nejvýznamnějším enzymem, který odbourává histamin. 

Histamin je uvolňován buňkami těla. 

Histamin je pro lidský organismus nezbytný, neboť zajišťuje správné fungování mnoha pochodů. 

Koncentrace DAO v séru jako ukazatel má pro diagnostiku stavů HIT jen omezený význam. 

ŽIVOTNÍ STYL A STRES

Nezdravý životní styl vyvíjí tlak na tvorbu histaminu. 

Zdroj histaminu nepochází jen ze stravy. 

Největším zdrojem histaminu je člověk sám sobě (jak žije, jak myslí). 

STRES je velkým zdrojem histaminu. 

JINÉ ONEMOCNĚNÍ

Nadprodukce histaminu může být způsobena  bakteriální infekcí, ZÁNĚTEM akutním, ale i chronickým zánětlivým onemocněním (např. Crohnova choroba), tak i při nekompenzované celiakii či vleklých potravinových střevních alergiích, lymské borelióze, autoimunitních chorobách, MCAD, alergie, aj..

INFORMACE

HIT (NEmoc) přináší informaci, zjištění, omezí jedince v běžném životě, přináší množství tělesných, duševních a emočních těžkostí. Ovlivní nejen vás, ale celé vaše okolí, rodinu, společenský život, sport, koníčky aj..

Nenechte se připravit o radost ze života.


UNIKÁT

Každý má svou "hladinu tolerance". Je nutné si vždy uvědomit, že každý jsme unikát. Každý má jiné příznaky, jinou hladinu tolerance, každému vadí některé potraviny více a jiné méně či vůbec.

SPOUŠTĚČE

Alergeny, antigeny, bakterie, zánět (akutní, chronický), patologické procesy v tkáních, poškozený mikrobiom, vzorce chování, chemie, alkohol, nevhodné stravování, nevhodné potraviny, vliv prostředí, léky, stres, emocionální stres (pláč, smutek, negativní emoce, blokace a prožitky), poruchy spánku, fyzická námaha, změny tlaku, sluneční svit, ostré světlo, hormonální změny, kouření (pasivní, aktivní), dehydratace (přirozeně je histamin uvolňován při dehydrataci, tj. žízeň je jako neurotransmiter), nedostatek živin, deficit vitamínů, minerálů, poruchy příjmu potravy, atd..

IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANYSCHOPNOST ORGANISMU /náš vlastní imunitní systém/ aktivně ovlivňuje, kolik žírné buňky vypustí histaminu do oběhu, jak moc se cítí v ohrožení.


ČERSTVÉ

Čím čerstvější a kvalitní surovina, tím nižší riziko. Neexistují přesná data ohledně obsahu histaminu v jednotlivých potravinách (ani nemohou). Koncentrace histaminu, i jiných biogenních aminů v potravinách jsou vysoce proměnlivé. 

HISTAMINOVÝ LIBERÁTOR může vést k uvolnění histaminu ze žírných buněk

 • ALKOHOL - z našich vlastních buněk vyplavuje histamin
 • LEPEK
 • VEJCE - vaječný bílek aktivuje žírné buňky (nejvíce v syrovém stavu, ale i po uvaření)
 • VNITŘNOSTI
 • MOŘSKÉ PLODY
 • OŘECHY, SEMÍNKA - slunečnice, kešu, lískové, vlašské
 • AVOKÁDO, CIBULE, FAZOLE, RAJČE atd. 

Zajímáš se o konkrétní jídelníček a režim při histaminové intoleranci? Inspiruj se zde

Při skutečné histaminové intoleranci je důležitá dieta s omezeným příjmem histaminu

Nízko-histaminovou stravou se snižuje hladina histaminu v těle, kdy toto opatření často postačuje na odstranění nežádoucích symptomů.

POZOR! Seznam Vám slouží pouze jako hrubý návod.

Je důležité mít na paměti, že HIT seznam zahrnuje pouze potravinové spouštěče. Avšak existuje mnoho nepotravinových spouštěčů, se kterými musíte při HIT vždy počítat.

NEJHORŠÍ JE SMRT Z VYSTRAŠENÍ

 • Mohu si uvařit a pak si jídlo ohřát?
 • Mohu si vzít jídlo s sebou do práce?
 • Mohu svému dítěti ohřát k večeři jídlo, které jsem připravila dopoledne?

ANO, A JEŠTĚ JEDNOU ANO! Zapomeň na to, co se šíří po internetu, co doporučují různé pochybné příručky. I já jsem ve svých začátcích nejprve pracovala s tuto chybnou interpretací, kterou jsem vyslechla z úst svého lékaře. Více k tématu zde

PROBÉM BY MOHL VZNIKNOUT

 • Pokud zvolíš nevhodnou potravinu,
 • zvolíš špatný postup při přípravě jídla,
 • budeš prožívat negativní emoce.

Zaměř pozornost výhradně na kvalitu, čerstvost, obsah a složení komplexního jídelníčku. Nikdy se prosím, nedívej na potravinu jen jednostranně. HIT NENÍ ZA TREST A ŽIVOT NENÍ O ZÁKAZECH!

Nedám ti detailní seznam potravin (ten neexistuje). Nedoporučím ti ani dlouhodobou DIETU, protože dříve či později takové nařízení začneš porušovat. Mohu ti však ukázat cestu a osvědčené postupy vedoucí k cíli. 

NEZAMĚŘUJ SVOU POZORNOST NA TO, CO NEMŮŽEŠ, ALE NA TO CO MŮŽEŠ A CHCEŠ SKUTEČNĚ JÍST A CO CHCEŠ SE SVÝM ŽIVOTEM DĚLAT

Člověk, který začne držet na základě špatné diagnostiky striktní diety, zadělává si na potíže a zdravotní problémy v budoucnu. Pokud si nevíš rady! Neexperimentuj! JDI OKAMŽITĚ K LÉKAŘI a najdi si opravdu zkušeného specialistu. Někoho, kdo ti pomůže poskládat vhodný stravovací režim při tvém omezení. Každý terapeutický protokol (např. eliminační stravovací režim) by se neměl dodržovat dlouhodobě. VŽDY musí přijít čas, kdy je nutné přidávat postupně ty nejlepší potraviny i ze skupiny zakázaných.  

U histaminové intolerance nedochází k aktivaci imunitního systému, ale k nerovnováze v metabolismu histaminu.  

HISTAMINOVÁ INTOLERANCE 

vs. POTRAVINOVÁ ALERGIE

Při potravinové alergii funguje úplně jiný princip. Vyplavení histaminu z vlastních buněk. To znamená, že hladina histaminu se zvyšuje vlivem vnějších zdrojů, se kterými si neumí tvé tělo poradit.

Potravinové alergie nejčastěji probíhají přes IgE protilátky, ale mohou probíhat i jako non-IgE, smíšené imunologické procesy a bohužel ani test na IgE protilátky je neumí jasně diagnostikovat.

Potravinová intolerance je NE-imunologická odpověď spuštěná potravinou nebo její součástí v dávce normálně tolerované. Reakce přes IgG protilátky se nerovná ve skutečnosti intoleranci. 

JE ABSOLUTNÍ BLBOST PTÁT SE OSTATNÍCH NA JEJICH REAKCE A TOLERANCE 

A JAK JE TO S TĚMI SEZNAMY POTRAVIN PŘI HISTAMINOVÉ INTOLERANCI?

NEEXISTUJE ŽÁDNÝ KOMPLEXNÍ A 100% SPOLEHLIVÝ SEZNAM ZAKÁZANÝCH ČI TOLEROVANÝCH POTRAVIN. Nezbývá než se s fakty smířit a pozorovat reakce vlastního dokonalého organismu. Přestaň se bát vitamínů, minerálů a zdravé, přirozené potravy, kterou nutně potřebuješ k životu. Kromě vynechání nevhodných potravin je nejdůležitějším pravidlem konzumovat čerstvé, chemicky neošetřené potraviny. ZAPOJ ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM. Potraviny, které dlouho stály budou obsahovat větší obsah histaminu než ty čerstvé. Například rajče, které cestovalo 3 týdny v kontajneru a poté dozrávalo ve skladu. Taková potravina bude obsahovat mnohem více histaminu než rajče vypěstované na slunci a ihned snědené. 

Napříč SVĚTEM se rozmohl zrychlený způsob života, fast food, nevýživná, nezdravá strava, průmyslově zpracovaná jídla. Příliš mnoho soli, mouky, mléka, alkoholu, kouře, jedů, smogu, automobilů, stresu, olejů, barevných limonád, sacharidů, herbicidů, aditiv atd..

Očisti své tělo, zregeneruj ho a dostaň zpět do rovnováhy. Uč se se mnou vědomému stravování (jak správně, zdravě a střídmě jíst). Chce to velkou trpělivost, pevnou vůli, chuť pro změnu. 

NIKOMU NEVNUCUJI SVÉ NÁZORY! Úlohou webu není poskytování zdravotnické, lékařské nebo terapeutické služby, diagnostikování, léčení jakéhokoliv onemocnění. Autor se zříká veškeré odpovědnosti za újmy, ztráty a rizika, osobní i všechny ostatní, které by mohly nastat přímo či nepřímo následkem použití informací uvedených na tomto webu nebo realizací rad ve čtenářově životě. Každý člověk je individuální jedinec, je třeba mít kritické myšlení a vnímat vlastní jedinečné tělo.

HISTAMINOVÁ INTOLERANCE (HIT)

Při řešení problémů je vždy nutný individuální přístup a mnoho trpělivosti při hledání souvislostí mezi klinickými příznaky, konzumací rizikových potravin, nápojů, stresových a dalších psychosomatických faktorů.

 • K problému doporučuji přistupovat komplexně, kdy konkrétní postupy leží na úrovni vlastní individuality.
 • Doporučuji najít si a odstranit příčiny problémů.
 • Jít cestou střídmosti a pozitivního myšlení.
 • Navyšovat antioxidační kapacitu organismu.
 • Podporovat imunitní systém ze všech stran.
 • HIT bývá často následek jiné nemoci a téměř nikdy nechodí sama.

Nepodporuji žádné fanatické jednání a hazard se zdravím. Buď vždy a za každých okolností opatrná a pod lékařským dohledem. Zvolené postupy konzultuj s odborníkem. 

Má práce a stránky jsou založeny čistě na principu SOLIDARITY A VZÁJEMNÉ POMOCI. Nabízím podporu lidem, kteří o to stojí. Spolupracuji s lékaři a různými terapeuty. Jsem certifikovaný výživový poradce a odborný konzultant zdravého životního stylu. Řídím se Kodexem výživového poradce®, tedy zásadami správného, kvalifikovaného a etického poradenství. NEJSEM LÉKAŘ. Jsem jednou z vás. Já i můj malý syn, patříme do skupinky lidí, kteří před lety získali "nálepku HIT". 

Chtěla bych tímto moc, moc poděkovat Zdeničce. Za její ochotu pracovat s člověkem který je zoufalý, nemůže si některé věci dovolit apod... Je velice milá, ochotná poradit, naslouchat, pomoci s jídelníčkem, doplňky. Je to člověk se srdcem na pravém místě

Barbora W.

Děkuji za osobní konzultaci a setkání, moc mi to pomohlo, jsem odhodlaná změnit životní styl, hlavně jídelníček a vše kolem toho a jít cestou za zdravím. 4 hodiny cesty do Českých Budějovic stály za to. Děkuji Zdeni, hlavně za tvou pozitivní energii, tím jsi mi ji úplně dodala taky. 

Kristýna S.

Milá Zdeňko, jste úžasná bytost, sleduji vás a máte můj obrovský respekt a obdiv.

Děkuji vám z celého srdce za ochotu a laskavost, a přeji krásné dny a zdraví Vám i všem Vašim blízkým. S láskou Ivana

Ivana V. 

OBJEDNEJ SI MÉ SLUŽBY