SJEDNOTIT SE S VĚDOMÍM

16.06.2024

Je nádherné být a rozpustit se do přítomného okamžiku. Když tohle jednou zažiješ, VÍŠ, že jsi čisté vědomí a nikdo ti to nikdy nevezme.

Rozpuštěná do přítomného okamžiku. Napojená na vědomí.
Rozpuštěná do přítomného okamžiku. Napojená na vědomí.

Vědomí je čisté,

je neutrální, není tu strach, žádný požadavek, je tu jen pokoj, nuda... Neexistují myšlenky. 

Jsem. Jsem rozpuštěná do přítomného okamžiku.

Jak poznat, že jsem napojená na své vědomí? Cítím se nesmrtelná. Už neexistuje žádné "ALE". 

POKORA

SEBE-LÁSKA

ROVNOVÁHA

Všichni potřebujeme naplno používat své vědomí. 

Člověk se nejlépe učí přes bolest. I mě to největší učení a dotek s vlastním vědomím přišlo skrz "smrt" otce (r. 2012). Zastavilo mě to. Od té doby jsem začala vnímat co se děje (se mnou, s lidmi), jak se cítím(e), jak se vnímám(e). 

Vše je dobré. Vše je nastavené. Nelpím na životě. Nejsem tělo se jménem Zdeňka. Má duše je připravena na všechny životní zkoušky, které zvládne, protože si je sama vybrala  (vše si naplánovala). 

Nemoc. Má milovaná HIT (genetická histaminová intolerance) byla od narození mou součástí, protože přes ní musel téct proud důležitých informací. Má duše si tuto nemoc vybrala. 

Dnes už vím, že nemusím dělat vůbec NIC. Hlavně se s ničím/nikým a ani s žádnou nemocí neztotožňovat, i když je třeba genetická, není navždy. 

Genetickou nemoc lze potlačit do takové míry, že není cítit - jakoby nikdy neexistovala. To je i má osobní zkušenost.

Dokážu vypnout geny. Dokážu se (sebe)léčit. Vím, že nemoc už mě nemusí zajímat.

Když člověk onemocní, otevírá se před ním krásná duchovní cesta. Nemocní lidé dělají zásadní, základní chyby: ZTOTOŽNÍ SE S NEMOCÍ.

Nemoc - je něco jako hra.  Pochop. Ta hra tě musí přestat bavit. Nevěnuj jí pozornost, neztotožňuj se s ní. Přijmi jí.... 

... a poté se i ty uzdravíš. Nemoc je hra, informace... 

Nemoc ti přichází zprostředkovat dotek s vlastním vědomím, protože lidé se nejlépe učí přes bolest. 

Nemoc ti přišla zprostředkovat dotek s vlastním vědomím, protože člověk se nejlépe učí přes bolest.
Nemoc ti přišla zprostředkovat dotek s vlastním vědomím, protože člověk se nejlépe učí přes bolest.
Imunitní systém je napojen na přírodu. Nech přírodu, aby tě (vy)léčila.
Imunitní systém je napojen na přírodu. Nech přírodu, aby tě (vy)léčila.

Začala jsem zkoumat zdraví v souvislostech. Vím, že správné používání mysli může uzdravit každé nemocné tělo, nevhodné nevědomé řízení emocí může snadno vést k onemocnění zdravého těla. 

Imunitní systém je napojen na přírodu. Nech přírodu, aby tě (vy)léčila. Stačí se jen (po)dívat do sebe, okolo sebe a zužitkovat vše ve svůj prospěch. 

Buňky jsou něco jako miniaturní lidské bytosti a potřebují vyživit. Je důležité věnovat dostatečnou pozornost hmotnému tělu, buněčné výživě a krmit správně mikrobiom.

Je mnohem snazší pečovat o tělo průběžně díky přírodě a díky přírodním doplňkům stravy, jejichž účinnost se kontroluje krevními testy. 

  • Jsme mocní tvůrci života i světa, v němž žijeme.

Největší překážkou dosažení úspěchů, jsou omezení naprogramovaná do podvědomí. Tato omezení nejen ovlivňují chování, ale hrají hlavní roli při určení fyziologie a zdraví.  

Co je smysl života? 

Žitá spokojenost 

Zastav se. Jak se cítíš? Co cítíš? Jak se vnímáš? 

Nedělej nic (absolutně nic). Odstup od mentálního konstruktu. Vše se děje dobře. Vše je dobré! 

Více než hlavu začneme používat transformační energii. Nejdříve je to velmi individuální proces, aby se to následně přetočilo do kolektivního tvoření.