HOMEOPATIE | PROGRAMY HEALY

29.12.2021

HOMEOPATIE | HEALY

Homeopatie představuje v současné době ve světě nejrozšířenější obor "alternativní léčby". Má velmi starou historii, která začala objevy německého lékaře Samuela Hahnemanna.

Používá různé přírodní látky, rostliny, minerály a živočišné produkty, avšak v silně zředěném stavu, do něhož jsou uvedeny zvláštními postupy. 

Homeopatika, působí prostřednictvím jemnohmotné rezonance na spirituální organizační systém člověka, nazvaný Hahnemannem "vitální síla" nebo též "dynamis". Jde o stejný systém, který je nazýván v Indii "prána" a v čínské tradiční medicíně "čchi". 

Nemoc, ať již se jmenuje jakkoliv a je umístěna kdekoliv v těle nebo v mysli, je způsobena poruchou tohoto vnitřního organizačního principu. Jeho pozitivním ovlivněním je přirozeně opravován organizmus jako celek. Ten nabývá schopnosti odstranit a vyladit si díky své zlepšené sebeorganizaci i neřešitelné problémy. Navíc získává zvýšenou odolnost proti akutním problémům a různým formám stresu. 

Profesionální přístroj Healy najde během pár vteřin homeopatikum pro konkrétního člověka a jeho problémy. Je to činnost, kterou může s úspěchem vykonávat každý (i obyčejný) člověk. 

Je na čase odložit starý způsob vnímání, založený na vnějších smyslových zdáních - klamech. Ničemu neslouží, je to brzda. Zdroj omylů, nedorozumění, pocitů závislosti a sebeomezování. Namísto toho se nauč vidět, co všude okolo tebe skutečně je

Healy programy působí ve všech vrstvách.  

Healy bere vždy v úvahu individuální povahu člověka, jeho bezprostřední i dlouhodobou historii a zároveň se specifiky externí etiologie.
Healy bere vždy v úvahu individuální povahu člověka, jeho bezprostřední i dlouhodobou historii a zároveň se specifiky externí etiologie.

Homeopatikum působí na tělo jemnou rezonancí

Homeopatika neobsahují žádné škodlivé látky a působí na organismus jemnou rezonancí, stimulací jemnohmotné (spirituální) vitální síly. 

Při používání přístroje Healy nemůžeš nikdy udělat chybu (budeš-li postupovat v souladu s instrukcemi a budeš-li brát ohled na kontraindikace). Homeopatické látky jsou vždy správně zvoleny, a tak způsobují nenásilné a přirozené zlepšení potíží, a to na celostním principu. Healy bere vždy v úvahu individuální povahu člověka, jeho bezprostřední i dlouhodobou historii a zároveň se specifiky externí etiologie.

HealyHomeopatie se staly nejúspěšnějším programem, který používám, jehož výsledky často předčily mé očekávání. Jde o velmi mocný systém, ačkoliv jsem na začátku moc nechápala jejich smysl (myšleno všechny ty protokoly) a prostě jsem je jen aplikovala podle instrukcí. S Healy je vše velmi intuitivní a jednoduché. Protokoly jsou sestaveny velmi chytrým způsobem s využitím hlubokých znalostí Materie mediky. 

Při způsobu využití a délce působení programů Healy věnuj pozornost svým pocitům, myšlenkám, reakcím těla, spontánním nápadům nebo zvláštním tématům, které ti náhle přijdou na mysl. I vnější vlivy, které zdánlivě s programem nesouvisí, mohou být znamení jeho vlivu. 

Tento článek je informačním kanálem. Všechna doporučení v něm obsažená vycházejí z mé vlastní zkušenosti a z dlouholeté praxe s klienty. Návody v článku obsažené byly navrženy tak, aby ti jednoduchým způsobem pomohly k lepšímu životnímu stylu. Bohužel ti nemohu zaručit, že tato doporučení jsou vhodná právě pro tebe, případně že je budeš umět použít správně. Proto se vymezuji z jakékoliv právní odpovědnosti ohledně toho, jak s textem naložíš a co a jakým způsobem z něho v praxi použiješ. Všechny úspěchy či neúspěchy jsou proto výhradně ve tvých rukách a autorka za ně nenese žádnou odpovědnost. Informace slouží jako (své)pomoc, v žádném případě nenahrazují lékařskou diagnózu/péči.

CHCEŠ VLASTNÍ PŘÍSTROJ HEALY?