BALANCETEST

21.01.2021

SEBETEST PRO ANALÝZU MASTNÝCH KYSELIN V KRVI

 • Snadno proveditelný sebetest pomocí suché kapky krve:
 • Měří množství 11 mastných kyselin v krvi 
 • Poskytuje údaje o rovnováze omega-6:3

BalanceTest společnosti Zinzino je jednoduchým sebetestem, který po odebrání kapilární krve z prstu umožňuje analýzu obsažených mastných kyselin prováděnou s využitím techniky suché krevní kapky (DBS). 

Je vědecky dokázáno, že technika DBS je právě tak přesná, jako odebrání vzorku žilní krve. Analytické služby VITAS v Norsku anonymně analyzují procentuální obsah 11 mastných kyselin, které dohromady představují přibližně 98 % veškerých mastných kyselin v krvi, a získané hodnoty budou reflektovat tvou stravu v období posledních 120 dnů, což je zároveň životnost tvých krvinek. 

Tento výsledek bude po 10-20 dnech anonymně zobrazen na webových stránkách zinzinotest.com.

Test je analyzován nezávislou a GMP certifikovanou laboratoří. GMP certifikace služby Vitas znamená, že jsou v jejím rámci dodržovány osvědčené výrobní postupy. Jedná se o smluvní laboratoř, která se zaměřuje na chemickou analýzu, má 25 let zkušeností a poskytuje vysoce kvalitní chromatografické analýzy založené na špičkových znalostech a technologii. 

CO MĚŘÍ BALANCETEST?

Test zjišťuje množství 11 mastných kyselin, včetně nasycených, mononenasycených (omega-9) a polynenasycených (omega-6 a omega-3) mastných kyselin. 

Hodnoty jednotlivých mastných kyselin jsou uvedeny v tabulce a vyjádřeny jako procentuální podíly celkového naměřeného množství mastných kyselin. Pro srovnání je v tabulce jako cílová hodnota pro každou mastnou kyselinu uveden její průměrný rozsah (na základě dat získaných od velké skupiny osob se zjištěnou rovnováhou). 

Měření se provádí pro následující mastné kyseliny: 

 • Palmitová kyselina, C16:0, nasycené tuky 
 • Stearová kyselina, C18:0, nasycené tuky 
 • Olejová kyselina, C18:1, omega-9 
 • Linolová kyselina, C18:2, omega-6 
 • Alfa-linolenová kyselina, C18:3, omega-3 
 • Gama-linolenová kyselina, C18:3, omega-6 
 • Dihomo-gama-linolenová kyselina, C20:3, omega-6 
 • Arachidonová kyselina (AA), C20:4, omega-6 
 • Eikosapentaenová kyselina (EPA), C20:5, omega-3 
 • Dokosapentaenová kyselina (DPA), C22:5, omega-3 
 • Dokosahexaenová kyselina (DHA), C22:6, omega-3

OCHRANNÁ HODNOTA 

Nejprve jsou kalkulovány následující 3 uznávané zdravotní ukazatele: 

 1. Hodnota pro poměr omega-6 
 2. Hodnota pro úroveň omega-3 
 3. Hodnota rovnováhy 

K červnu 2020 jsme provedli přes 500 000 testů.  

Testy před užíváním:

5% -Pouhých 5% Evropanů má odpovídající poměr 3:1

20% - U těch, kteří pravidelně užívají doplňky s Omega-3, je průměrný poměr 7:1

75% -U 75% těch, kteří žádné Omega-3 doplňky neužívají, je průměrný poměr 15:1.

Testy po užívání:

95% - Po 120 dnech užívání výrobků Zinzino Balance 95% uživatelů má poměr kolem 3:1! 

INDEX OMEGA-3 

Index Omega-3 je souhrnem procentuálních hodnot pro dvě "mořské" mastné kyseliny omega-3, EPA a DHA. Ideální kombinovaná úroveň je nejméně 8 %, ale žádoucí jsou vyšší hodnoty, například 10 %. Mastné kyseliny omega-3 jsou přínosné v mnoha ohledech, neboť jsou základním stavebním materiálem buněk. EPA převládá v krvi, svalech a tkáních, zatímco DHA převažuje v mozku, spermatu a očích. 

ROVNOVÁHA OMEGA-6:3 

Tuto rovnováhu lze vypočítat vydělením procentuální hodnoty AA procentuální hodnotou EPA (AA/EPA), což je pak vyjádřeno v Hodnotě rovnováhy, například 3:1. Rovnováha omega-6:3 v těle by měla být nižší než 3:1. Je-li tento poměr vyšší než 3:1, prospěje vám změna stravy. Nízký poměr omega-6 a omega-3 je důležitý pro udržení normálního vývoje buněk a tkání (homeostáza) a pomáhá tělu potlačovat záněty. 

FLUIDITA BUNĚČNÉ MEMBRÁNY 

Fluiditu lze vypočítat vydělením procentuální hodnoty dvou nasycených tuků procentuální hodnotou dvou omega-3 kyselin. Hodnota fluidity je tedy definována jako (PA+SA) / (EPA+DHA) a výsledek je vyjádřen jako index fluidity, například 3:1. Je-li hodnota fluidity nižší než 4:1, znamená to, že fluidita (tekutost) buněčných membrán je dostatečná. Čím nasycenější tuky v membráně jsou, tím tužší tato membrána je. A naopak, čím více jsou tuky v membráně polynenasycené, tím je membrána fluidnější. Složení buněčné membrány a strukturální architektura jsou rozhodující pro zdraví buněk, a tedy i těla. Na jednu stranu musí být membrána dostatečně pevná, aby zajistila zdravou buněčnou strukturální architekturu. Na druhou stranu musí být membrána dostatečně fluidní a propustná, aby umožnila přísun živin a odvod odpadních látek.

DUŠEVNÍ SÍLA 

Je vypočítána jako podíl procentuální hodnoty AA a součtu procentuálních hodnot EPA a DHA, tj. hodnota Duševní síly = AA / (EPA+DHA). Výsledek je vyjádřen jako hodnota duševní síly, například 1:1. Chceme-li dosáhnout dostatečného a rovnoměrného zásobování mozku a nervové soustavy mastnými kyselinami omega-6 a omega-3, tato hodnota by měla být nižší než 1:1. Kognitivní výkon roste úměrně zvyšování spotřeby "mořských" omega-3 kyselin EPA a DHA. Dětství a stáří jsou dvě kritické a citlivé etapy a nedostatek omega-3 je spojován s horším učením a pamětí, stejně jako s problémy duševního rozpoložení. 

INDEX KYSELINY ARACHIDONOVÉ (AA) 

Index AA ukazuje naměřenou hodnotu omega-6 mastné kyseliny arachidonové (AA) jako procentuální podíl z celkově naměřených mastných kyselin. Správné průměrné hodnoty jsou v rozmezí 6,5 až 9,5 %, přičemž optimální cílová hodnota je 8,3 %. Kyselina arachidonová (AA) je pro lidské tělo nejdůležitější omega-6 mastnou kyselinou. Kyseliny omega-6 vyvolávají v tělesných tkáních produkci lokálních hormonů (například prostaglandinů, tromboxanů a leukotrienů) a tato kyselina je výchozím bodem produkce zmíněných hormonů, jejichž funkce jsou různé. Nicméně, jejich hlavní společnou funkcí je ochrana lidského těla před poškozením, a to omezováním šíření infekce či následků poranění.