ALJAŠSKÉ ELIXÍRY Z DRAHOKAMŮ | HEALY

28.12.2021

Drahokamy jsou zkrátka něco jako bylinky.

Healy programy | Aljašské elixíry z drahokamů | Při používání přístroje Healy nemůžeš udělat chybu.
Healy programy | Aljašské elixíry z drahokamů | Při používání přístroje Healy nemůžeš udělat chybu.

Aljašské elixíry z drahokamů | Healy programy

Existuje mnoho principů působení drahých kamenů na duchovní, mentální, duševní a tělesné úrovni. Práce s drahými kameny je stará jako lidstvo samo. Kameny se používali ve formě prášku. Některé se nořili do vody, která se pila a nebo se v ní koupalo. Přikládaly se na rány, aby zastavily krvácení. Nejjemnější terapií bylo využívání vibrace vzácných kamenů přikládáním na čakry.  Přírodní vědy a mnoho dalších už dávno dokázaly, že téměř všechny věci tohoto světa na sebe vzájemně působí, protože vše je v podstatě energie.

To, co vidíš, slyšíš, můžeš nějak vnímat, i to, co se tvým fyzickým smyslům jeví jako pevné látka, jsou v podstatě vibrace o různých frekvencích. Vibrující těleso tak může působit na jiné, vibrace se dostávají do vzájemné "rezonance". 

Vliv kamenů se zakládá na fenoménu rezonance. Každý kámen vibruje svým zvláštním způsobem. Tato vibrace odpovídá různým obrazům nemocí tělesné nebo duševně-duchovní povahy. 

Aljašské elixíry z drahokamů lze používat na různé účely, například pro doplnění energie, uzemnění, vnitřní klid, sebelásku či hojnost. Jednou z možností je také používat elixíry při tvůrčí práci či meditaci. 

Nařízení Evropského parlamentu neumožňuje uvádět neschválená zdravotní tvrzení. Není to možné ani v případech, kdy jsou tato zdravotní tvrzení potvrzená vědeckými studiemi. Zdravotní tvrzení není možné uvádět ani v rámci osobních zkušeností a referencí. Pro zjištění podrobnějších informací proto vyhledej jiné zdroje. 

Healy programy | Aljašské elixíry z drahokamů | Při používání přístroje Healy nemůžeš udělat chybu.
Healy programy | Aljašské elixíry z drahokamů | Při používání přístroje Healy nemůžeš udělat chybu.

Healy programy | Aljašské elixíry z drahokamů

Při používání přístroje Healy nemůžeš udělat chybu (budeš-li postupovat v souladu s instrukcemi a budeš-li brát ohled na kontraindikace). Frekvence fungují stejným způsobem jako homeopatické léky "Resonancí". Rovné a opačné vlny se navzájem ruší. Musí existovat téměř dokonalá shoda mezi rezonanční frekvencí problému a rezonanční frekvencí, která se použije. Frekvence používá přístroj Healy k cílení problémů na všech úrovních - fyzické, emocionální i psychické. Proto se používá široký rozsah - 0,5 Hz až 10 MHz.

Při způsobu využití a délce působení programů Healy věnuj pozornost svým pocitům, myšlenkám, reakcím těla, spontánním nápadům nebo zvláštním tématům, které ti náhle přijdou na mysl. I vnější vlivy, které zdánlivě s programem nesouvisí, mohou být znamení jeho vlivu. 

Elixíry z drahokamů se vyrábějí podobně jako esence tzv. Bachových květů. Představují vynikající alternativní využití vlivů kamenů. Také v akutních případech dobře poslouží, neboť jejich vliv je často rychlejší než působení konkrétního kamene. Programy Healy jsou i výborným způsobem, jak doplnit určité chybějící látky aj.. 

Slovo elixír zní jako cosi z jiného světa či z pohádky, ale i v tomto normálním a hmotném světě můžeš s elixíry tvořit, a to i bez kouzelné hůlky - s přístrojem Healy

Tento článek je informačním kanálem. Všechna doporučení v něm obsažená vycházejí z mé vlastní zkušenosti a z dlouholeté praxe s klienty. Návody v článku obsažené byly navrženy tak, aby ti jednoduchým způsobem pomohly k lepšímu životnímu stylu. Bohužel ti nemohu zaručit, že tato doporučení jsou vhodná právě pro tebe, případně že je budeš umět použít správně. Proto se vymezuji z jakékoliv právní odpovědnosti ohledně toho, jak s textem naložíš a co a jakým způsobem z něho v praxi použiješ. Všechny úspěchy či neúspěchy jsou proto výhradně ve tvých rukách a autorka za ně nenese žádnou odpovědnost. Informace slouží jako (své)pomoc, v žádném případě nenahrazují lékařskou diagnózu/péči.

CHCEŠ VLASTNÍ PŘÍSTROJ HEALY?